Styrelsen 2012
Ordförande Marianne Håkansson
Mattssonsliden 8
413 18 Göteborg
Telefon: 031-42 67 27
Mobil: 0706-20 30 95
Vice Ordförande Joen Holmberg
Skyttevägen 8
436 51 Hovås
Telefon: 031-28 11 02
Mobil: 0703-48 11 02
Sekreterare Mats Svensson
Jättkullegatan 26
415 72  Göteborg
Mobil: 0705-802774
Kassaförvaltare Margaretha Carling
Ingelstorpvägen 27
269 95 Båstad
Telefon: 0431-36 55 17
Mobil: 0705-24 38 03
Ledamot Carina Iloson
Hovås Bronsåldersväg 19
436 50 Hovås
Mobil: 0700-82 21 31
Suppleant Ann-Catrin Ahlgren

email: ann-catrin.ahlgren@vardforbundet.se

Revisorer
Katarina Larsson
Ernst & Young