Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem.

Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Stipendier kan också sökas för studier inom sjuksköterskeyrken, dock inte för grundutbildning till sjuksköterska. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

Ansökan skall vara styrelsen för Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem tillhanda senast den 30 maj 2020.

Ansökan som PDF finns i följande länk
Ansökan som DOCX finns i följande länk

För ytterligare info eller önskar ansökningsblankett skickad kontakt:

Mats Svensson
Mobil: 0728-565969