Det finns 31 st möblerade rum för uthyrning varav 5 st har eget pentry. Rummen är på ca 15-25 kvm..

Ett stort gemensamhetskök och allrum finns på varje våning.

Dusch och toalett är gemensamma.

Det finns en kölista till rummen där sjuksköterskestuderande har företräde.

Om byggnaden
Caroline Wijks sjuksköterskehem, kv 1 Tre Kronor 8.

Skicka ansökan via formuläret nedan.

Byggnaden tillkom genom en donation av Caroline Wijk och var avsedd som hem för 40–50 sjuksköterskor och elever. Den uppfördes 1916–19 efter ritningar av E Torulf. Han hade ett par år tidigare ritat Hvitfeldtska läroverket på granntomten och utformade sköterskehemmet i en stil som påminner om läroverkets. ”Sjuksköterskehemmet” är i allt väsentligt bevarat sedan tillkomsten. Det består av ett friliggande, vinkelbyggt hus som omges av trädgård och gråstensmur.

Byggnaden har en hög sockelvåning, två hela våningar och inredd takvåning. Sockeln är av gråsten.

Tomten
Var tidigare ett arrende, med en årlig arrendeavgift på 900kr. 2018 förvärvade stiftelsen även tomten till en köpesumma av 10 milj.kr.