Rumsuthyrning

HusFramifran

Det finns 25 st möblerade rum för uthyrning varav 5 st har eget pentry. De flesta rummen är på ca 25 kvm, några är större och några är mindre.

Ett stort gemensamhetskök och allrum finns på varje våning.

Dusch och toalett är gemensamma.

Det finns en kölista till rummen där sjuksköterske studerande har företräde.

Skicka ansökan via e-post eller brev, se under Kontakt

Om byggnaden
Caroline Wijks sjuksköterskehem, kv 1 Tre Kronor 8.

Byggnaden tillkom genom en donation av Caroline Wijk och var avsedd som hem för 40–50 sjuksköterskor och elever. Den uppfördes 1916–19 efter ritningar av E Torulf. Han hade ett par år tidigare ritat Hvitfeldtska läroverket på granntomten och utformade sköterskehemmet i en stil som påminner om läroverkets. ”Sjuksköterskehemmet” är i allt väsentligt bevarat sedan tillkomsten. Det består av ett friliggande, vinkelbyggt hus som omges av trädgård och gråstensmur.

Byggnaden har en hög sockelvåning, två hela våningar och inredd takvåning. Sockeln är av gråsten.

Fasaderna är klädda med rött tegel och har dekorativa detaljer bl.a en entré inramad med granitkolonner. Det tegeltäckta taket är brutet och har utsvängd nedre del med takkupor. Andra karaktäristiska detaljer är ett burspråk mot Molinsgatan samt en balkong och terrass mot söder. Interiören är delvis bevarad.