Caroline Wijks sjuksköterskehem i Göteborg firar 100 år


År 1919 invigdes Caroline Wijks sjuksköterskehem som ett hem för sjuksköterskor som behövde boende och en fast punkt mellan sina anställningar. 100 år senare bedrivs verksamhet fortfarande i huset men i en annan form och med ett delvis annat syfte, i takt med de samhällsförändringar som inträffat. Huset har utvecklats till boende för studenter med vårdanknytning. Studerande till sjuksköterska har företräde vid rumstilldelning.


Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem kommer att uppmärksamma jubileet med öppet hus på internationella sjuksköterskedagen den 12 maj 2019 samt med seminarier den 13 maj.


Program 12 maj

12:00-18:00     Öppet hus med möjlighet till rundvandring. Lättare förtäring bjuds.

14:00                  Kerstin Segesten, Professor Emerita i vårdvetenskap. Författare till boken ”Systrar att hyra”, om sjuksköterskans vardag 1919.

15:00                  Sara Heyman, Sjuksköterska, journalist och författare. Författare till boken ”Sjukt syster”, om sjuksköterskans vardag 2019.

Program 13 maj

14:00                  Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, föreläser om Svensk sjuksköterskeförenings historia och professionens och omvårdandens utveckling

15:00                  Föreläsning  om Sjuksköterskeutbildningens utveckling och framtid.


Om du önskar delta den 13 maj vill vi ha din anmälan senast den 9 maj till

mats.svensson@ostra.goteborg.se, 0728-565969 eller
ann-catrin.ahlgren@vardforbundet.se, 031-725 28 02

Rumsuthyrning

Det finns 33 st rum för uthyrning varav 5 st har eget pentry. Rummen är på ca 15-25 kvm..

Ett stort gemensamhetskök och allrum finns på varje våning.

Dusch och toalett är gemensamma.

Det finns en kölista till rummen där sjuksköterskestuderande har företräde.

Om byggnaden
Caroline Wijks sjuksköterskehem, kv 1 Tre Kronor 8.

Skicka ansökan via formuläret nedan.

Byggnaden tillkom genom en donation av Caroline Wijk och var avsedd som hem för 40–50 sjuksköterskor och elever. Den uppfördes 1916–19 efter ritningar av E Torulf. Han hade ett par år tidigare ritat Hvitfeldtska läroverket på granntomten och utformade sköterskehemmet i en stil som påminner om läroverkets. ”Sjuksköterskehemmet” är i allt väsentligt bevarat sedan tillkomsten. Det består av ett friliggande, vinkelbyggt hus som omges av trädgård och gråstensmur.

Byggnaden har en hög sockelvåning, två hela våningar och inredd takvåning. Sockeln är av gråsten.

Kontakt

Caroline Wijks Sjuksköterskehem Vasa Kyrkogata 5 411 27 Göteborg
Kontaktuppgifter
E-post: bostadsansokan@sbc.se
Kundtjänst/Felanmälan: 0771 - 722 722 (via SBC:s kundtjänst) Vardagar 07:00 - 21:00
Hyresadministration: bostadsansokan@sbc.se
Felanmälan Jour: 031 – 761 00 30 Vardagar efter 16:00 samt helger