Välkommen till Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Entré 

Välkommen till Stiftelsen Caroline Wijks sjuksköterskehem


Caroline Wijks sjuksköterskehem i Göteborg firar 100 år

År 1919 invigdes Caroline Wijks sjuksköterskehem som ett hem för sjuksköterskor som behövde boende och en fast punkt mellan sina anställningar. 100 år senare bedrivs verksamhet fortfarande i huset men i en annan form och med ett delvis annat syfte, i takt med de samhällsförändringar som inträffat. Huset har utvecklats till boende för studenter med vårdanknytning. Studerande till sjuksköterska har företräde vid rumstilldelning.

Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem kommer att uppmärksamma jubileet med öppet hus på internationella sjuksköterskedagen den 12 maj 2019 samt med seminarier den 13 maj.

Program 12 maj

12:00-18:00     Öppet hus med möjlighet till rundvandring. Lättare förtäring bjuds.

14:00                  Kerstin Segesten, Professor Emerita i vårdvetenskap. Författare till boken ”Systrar att hyra”, om sjuksköterskans vardag 1919.

15:00                  Sara Heyman, Sjuksköterska, journalist och författare. Författare till boken                           ”Sjukt syster”, om sjuksköterskans vardag 2019.

Program 13 maj

14:00                  Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, föreläser om Svensk sjuksköterskeförenings historia och professionens och omvårdandens utveckling

15:00                  Föreläsning av Inger Jansson  om Sjuksköterskeutbildningens utveckling och framtid.
Om du önskar delta den 13 maj vill vi ha din anmälan senast den 9 maj till mats.svensson@ostra.goteborg.se, 0728-565969 eller
ann-catrin.ahlgren@vardforbundet.se, 031-725 28 02